شنبه, 30 شهريور 1398
    /  4
عنوان : بازدید از گروه قلب از سری بازدیدهای هفتگی مسئولین دانشكده با حضور معاون آموزشی دانشگاه
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ 
ساعت : ۱۲:۵۱:۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در تاریخ  97/12/18 از سری بازدیدهای هفتگی مسئولین دانشکده و با حضور معاون آموزشی دانشگاه جهت بررسی مشکلات و ارائه راهکار از گروه قلب بازدید به عمل آمد./

تعداد بازدید : 164

بازگشت           چاپ چاپ         
V5.1.0.0