يکشنبه, 30 تير 1398
    /  2
عنوان : كسب مقام اول مسابقات دارت بانوان ویژه كاركنان دولت برای دومین بار توسط دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ 
ساعت : ۱۱:۱۳:۲۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برای دومین بار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مقام اول مسابقات دارت بانوان ویژه کارکنان دولت را کسب کرد.
از راست به چپ
فرشته کاشی ساز ( مربی)
الهام عبدویی ( پرسنل دانشکده توانبخشی)
کبری عبامال ( پرسنل گزینش دانشگاه)
افسون باقری ( پرسنل دانشکده پزشکی)
مریم رضائیان ( پرسنل دانشکده پزشکی)

تعداد بازدید : 155

بازگشت           چاپ چاپ         
V5.1.0.0