سه‌شنبه, 6 فروردين 1398
    /  2
عنوان : بازدید از گروه روانپزشكی از سری بازدیدهای هفتگی مسئولین دانشكده با حضور معاون آموزشی دانشگاه
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ 
ساعت : ۱۳:۳۳:۲۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


تعداد بازدید : 38

بازگشت           چاپ چاپ         
V5.1.0.0