يکشنبه, 30 دی 1397
    /  4
عنوان : استقبال دانشجویان دانشكده پزشكی از جشنواره سراسری قرآن و عترت
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ 
ساعت : ۱۰:۳۳:۴۸

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱


تعداد بازدید : 20

بازگشت           چاپ چاپ         
V5.1.0.0