عنوان : نشست روسای دانشكده های پزشكی دانشگاههای علوم پزشكی تیپ یك كشور در اهواز
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ 
ساعت : ۱۳:۱۳:۲۳

نهمین جلسه روسای دانشکده های پزشکی6 و5 اسفندماه 95 با حضور  روسای دانشکده های پزشکی اهواز، شیراز ، کرمان ، تهران ، ایران ، شهید بهشتی ، مشهد ، اصفهان و همچنین دکتر حیدر زاده معاون اعتبار بخشی و ارزیابی دبیر خانه های پزشکی و رئیس کمیته فنی آزمون ها، خانم دکتر چنگیز دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی در سالن جلسات دانشکده پزشکی تشکیل گردید.

در ابتدای این نشست دکتر  عبداله رفیعی معاون توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی  اهواز ضمن خیر مقدم بااشاره به مشکلات آموزشی موجود در حیطه دانشگاه های علوم پزشکی و دانشکده های پزشکی افزود: با توجه به لزوم نهایی شدن بازنگری برنامه پزشکی عمومی اشاره و  تلاش صورت گرفته در اهواز برای آموزش بایدهای پزشکی عمومی و اهمیت مسائل مرتبط را توضیح دادند. وی در ادامه ضمن اشاره به کمتر شدن جذب  هیات علمی در کشور و بخصوص اهواز، تبعات ناشی از جذب شدن نیروهای با کیفیت کمتر را بر شمردند.

در ادامه آقای دکتر محمد فکور ضمن خوش آمد گویی به بیان گزارشی از وضعیت دانشکده پزشکی اهواز پرداختند.ایشان نیز به مشکلات موجود در زمینه ارائه خدمات در نظام سلامت و پاسخ گو نبودن آموزش های فعلی برای توانمند سازی دانشجویان و مشکلات مالی و اعتباری دانشکده ها و فشارهای موجود در جامعه بر پزشکان توسط نهاد های مختلف اشاره کردند.

موضوع اخلاق حرفه ای دانشجویان پزشکی و همچنین نحوه پایبندی به اصول رفتار حرفه ای دستیاران، توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع و نیز بازنگری آن بر اساس بازخوردهای دانشگاهها و صاحب نظران از دیگر موارد مطروحه توسط ایشان دراین نشست بوده است.

ایشان جهت حل این مشکلات چندین پیشنهاد را ارائه نمودند که ازجمله آنها لزوم بازنگری سریعتر رشته پزشکی عمومی و شفاف نمودن مقررات استخدامی اعضای هیات علمی بود.در این جلسه همچنین گزارش مراکز تحقیقات بالینی مستقر در بیمارستان های وابسته به دانشکده پزشکی اهواز توسط آقای دکتر جواهری زاده جانشین معاون پژوهشی دانشکده پزشکی اهواز مطرح و در این ارتباط تجربه دانشکده های دیگر بخصوص در ایجاد مراکز تحقیقاتی بیمارستانی به طور نمونه  لزوم تقویت مراکز تحقیقاتی بالینی یا مشاوره بالینی در بیمارستان های آموزشی و ایجاد مراکز مشاوره تحقیقاتی در دانشگاه ها یا دانشکده های پزشکی مطرح شد که این موضوع برای ایجاد زمینه مناسب برای آموزش مفاهیم پژوهشی و برگزاری کارگاه های مختلف اولیه و  ارایه مشاوره های مختلف در مراحل یک کار پژوهشی و جلوگیری از سود جویی برخی در دانشگاهها برای اخذ وجوه و درج نام خود در مقالات ، راهگشا خواهد بود.

در ادامه جلسه دکتر ملکیان معاون تخصصی و فوق تخصصی دانشکده به لزوم شفاف شدن مقوله پژوهشی و ارتقای توانمندی دستیاران در گروه های مختلف و همسان سازی اصول آن در کوریکوروم های  آموزشی تخصصی و در رشته های مختلف اشاره کرد و گفت  پیشنهادات این دانشکده مبنی بر نمره دهی به فعالیت های مختلف دستیاران در زمینه های فوق و لحاظ کردن این نمره در نمرات ارزیابی درون بخشی سالیانه دستیاران به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ارایه گردد.

سپس گزارش 9 سال اجرای برنامه انتگریشن شدن در مقطع علوم پایه در دانشگاه اهواز توسط آقای دکتر بیژن زاده معاون آموزشی  پزشکی عمومی دانشکده پزشکی اهواز ارائه گردید

در ادامه این جلسه دکتر شایسته از دانشگاه علوم پزشکی اهواز فرمت  بر نامه ی ادغام یافته از نحوه ی  اجرا فیزیوپاتولوژی با کارآموزی 1 را ارائه نمودند .

همچنین خانم دکتردیانت معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی اهواز لزوم بازنگری قوانین و مقررات دروه های تحصیلات تکمیلی را مطرح و برخی از ابهامات و مشکلات آئین نامه های آموزشی دوره های تکمیلی ارایه نمود.

 سپس موضوع انتخاب مدیران گروه های آموزشی بر اساس روش های جدید اعتبار بخشی توسط دکتر سیاح برگرد مدیر EDC دانشگاه اهواز ارایه گردید.

در ادامه  مشکلات بازدید های وزارتی برای ارزشیابی گروه های آموزشی توسط آقای دکتر خویی ارایه شد و پیشنهاد گردید که این بازدیدها در مقطع زمانی مشخصی که در دبیرخانه ها نیز برای هر رشته محل مشخصی باشد و حداقل از 2 ماه قبل به دانشگاهها و تیم بازدید کننده اعلام گردد تا دانشگاه مقصد بتواند هماهنگی های لازم و همچنین تسهیلات لازم از جمله اسکان را فراهم نمایندضمناًنقش بودجه  در هم افزایی اجرایی  برنامه آموزشی دانشکده های پزشکی نیز توسط ایشان مطرح شد و پیشنهاد گردید که با توجه به شفاف نبودن بودجه های در اختیار دانشکده های پزشکی دانشگاههای تیپ یک و عدم تخصیص به موقع و کافی و کامل منابع در این دانشگاهها از طرف مقام عالی وزارت به دانشگاه ها که بودجه های تخصیص یافته در حوزه آموزشی،پژوهشی و دانشجویی فرهنگی در اختیار معاونین ذیربط دانشگاه قرار گرفته شود تا بر اساس شاخص های مصوب و یا مورد توافق بین دانشکده های تیپ  یک دانشگاه توزیع گردد و این بودجه ها نشان دار گردد تا از هزینه کردن آن در حوزه ای دیگر جلوگیری شود.

شایان ذکر است در خاتمه از دکتر فکور رئیس محترم دانشکده پزشکی اهواز و دیگر مسئولین دانشگاه و همکاران ایشان برای میزبانی بسیار خوب این جلسه تشکر و تقدیر کردند .


نمایش تعداد بازدیدها : 289

بازگشت           چاپ چاپ         
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8