سه‌شنبه, 4 تير 1398
عنوان : دفاع پایان نامه كارشناسی ارشد
کد خبر : ۷۶۰۴۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ 
ساعت : ۱۵:۳۶:۱۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در تاریخ شنبه مورخ 1397/12/18 دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آرام عصاره زادگان به راهنمایی جناب آقای دکتر احمد فرج زاده انجام شد و با درجه عالی مورد تایید قرار گرفت.بازگشت           چاپ چاپ         
 
V5.1.0.0